EMDR

 EMDR Nedir?

EMDR– (Eye Movement Desentization and Reprocessing – Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) psikolojik sorunların ortadan kaldırılması için kullanılan en yeni ve en etkili psikoterapi yöntemidir. EMDR yöntemi konu ile ilgili otoritelerce etkin bir psikoterapi yöntemi olarak kabul edilmiştir ve gelişmiş ülkelerde on binlerce uygulayıcısı vardır.

EMDR ve Travma modeli

EMDR yöntemi “Travma Modeli”ni temel alır. Bu modele göre bütün psikolojik sorunların nedeni özellikle çocukluk ve ergenlik dönemi olmak üzere geçmiş dönemlerde yaşanan travmatik olayların ve maruz kalınan travmatik durumların oluşturduğu travmatik stres birikmesidir. Bu olumsuz duygu birikimi beynimizin ‘limbik sistem’ bölgesinde depolanır. EMDR yöntemindeki amaç depolanan bu stres fazlalığını eriterek ortadan kaldırmaktır. Bu eritme işlemi yapıldığında psikolojik sorun, adı ne olursa olsun (depresyon, kaygı bozukluğu, takıntı, panik atak, sosyal fobi, bağımlılıklar, psikolojik kökenli ağrılar, odaklanma sorunu, ilişki sorunları, cinsel sorunlar, özgüven eksikliği gibi), süratli bir şekilde iyileşir.

EMDR yönteminin işe yaraması farklı psikoterapi yöntemlerine de hakim olmayı gerektirir. EMDR yöntemini geliştiren kişi olan Shapiro’nun da vurguladığı gibi EMDR psikodinamik, bilişsel-davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir.

EMDR psikoterapide bir devrim niteliğindedir.

EMDR, patolojinin, uygun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılamalardan ortaya çıktığını var sayan bilgi işleme modeline dayanan, sekiz aşamalı bir yaklaşımdır. EMDR tedavisi, rahatsız edici olaylara, duygulara, düşüncelere ve beden duyumlarına ulaşılmasını ve bunların işlenerek atılmasını diğer psikoterapi yöntemleriyle karşılaştırıldığında kat kat daha hızlı ve kesin bir biçimde sağlar.

EMDR tecrübeli bir ‘klinik psikolog’ tarafından uygulandığı takdirde psikolojik sorunların ortadan kaldırılmasında gelinen teknolojide son noktadır ve psikoterapide bir devrim niteliğindedir.

EMDR, psikolojik sorunların hepsinde uygulanabiliyor mu?

EMDR’nin geniş bir yelpazeye yayılmış psikolojik sorunların iyileştirilmesinde çarpıcı bir etkisi vardır.
EMDR psikoterapisi her türlü psikolojik sorunun çözümünde uygulanabilir. Fakat kişi sorununu fark etmezse, sorununu başka bir savunma mekanizmasıyla gizlerse, kendim hallederim diyor ve bunu kabulleniyorsa, fobisinin farkında olup terapiye gelmekten korkuyorsa ve buna benzer kaçınma halleri gösteriyorsa vs. çözüm yolu kişi tarafından otomatik olarak kapatılmış oluyor.

Herkesin hayatında büyük küçük travmatik yaşantıların olduğunu söylemiştik. Klinik deneyim bize çoğu psikolojik problemin temelinde bu travmatik yaşantıların etkileri olduğunu göstermekte..Bunu zaten uzun bir süredir biliyoruz. Ancak bu birikimsel travmatik etkileri ortadan kaldırmak ancak son birkaç on yıldır mümkün.

Travmatik yaşantıların ne zaman olduğu, ne kadar sürdüğü, uzman yardımı alınıp alınmadığı, olumsuz yaşantının kişi için olan anlamı, travmatik yaşantı sonrasında kişinin çevresine adapte olmakta ne kadar zorlandığı, çevrenin desteği gibi değişkenler; kişinin bu yaşantılar nedeni ile ileride psikolojik ve/veya ilişki sorunu yaşayıp yaşayamayacağı ve ne şiddette yaşayacağı üzerinde etkili.

EMDR psikoterapisi doğru uygulandığında her psikolojik sorun çözüme kavuşur! Psikotiklerde (Şizofren ve diğer psikoz türleri) ilaç kullanmak koşulu ile kişinin sosyal hayata ve işine adaptasyonunda büyük etki yaratır.
Ve genellikle çalışmada atlanan bir nokta yoksa, EMDR psikoterapisinde psikolojik sorunun tekrarı olmaz. Sorun nüksetmez! Çünkü sorunun kaynağı olan birikmiş duygusal yük travma terapisi ile atılır.
Özetle; İnsanlar fiziksel yaralanmalara maruz kalabilecekleri gibi psikolojik yaralanmalara da maruz kalırlar. Beynin kaynakları uygun koşullar olduğunda bu yaraları iyileştirir.

Uygun koşullar olmadığında nasıl fiziksel yara iyileşmezse, travmatik yaralar da iyileşmez. Psikoterapide yapılması gereken şey beynin bu yaraları, diğer bir deyişle travmatik birikimleri atmasını sağlamaktır. EMDR psikoterapisi insanların sorunlarından kurtulmasını çok hızlı ve nüks olmaksızın sağlayan son derece etkili bir yöntemdir.

KİMLER EMDR UYGULAYABİLİR?

Konu insanların yaşadığı psikolojik sorunlar ve çektikleri acılar olunca büyük umutlar vaat eden EMDR yöntemini kimlerin uygulama yeterliliğine ve ehliyetine sahip olduğu sorusunun cevabı da son derece önem teşkil etmektedir.

Klinik uzmanlık, psikolojik sorunlarla ilgili kapsamlı bilgi, tecrübe, ve yeterli süpervizyon almış olmak, EMDR uygulayan bir psikoterapistte olmazsa olmaz mutlak şartlardır. Bu psikoterapi yöntemini uygulayabilmek için EMDR Institute Inc. tarafından verilen gerekli eğitimlerden geçip uygulama yapma yeterliliğini elde etmek gerekmektedir. Ancak bu eğitimi alan herkes EMDR yöntemini uygulama yeterliliğine sahip değildir. EMDR yöntemini uygulayabilme ehliyetine sadece ‘Klinik Psikoloji’ dalında uzmanlığını yapmış ‘klinik psikologlar sahiptir. ‘Klinik Psikolog olmayan psikologların EMDR psikoterapisini uygulama yeterlilikleri ve ehliyetleri yoktur.

Dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde her türlü psikoterapi yöntemi uygulaması için ‘Klinik Psikolog’ olmak, yani klinik psikoloji yüksek lisansı yapmak şarttır. Amerika’da ise doktora seviyesi, psikoterapi yapmak için zorunludur..

Psikolojik sıkıntıların tedavisinde EMDR

ABD ve birçok Avrupa ülkesinde konu ile ilgili otorite olan kurumlar tarafından etkili bir psikoterapi yöntemi olarak kabul edilmiş ve etkili bir müdahale yöntemi olduğuna dair kararlarlar alınmıştır. Tecrübeli ve ehil bir psikoterapist tarafından uygulanıldığında, araştırmalar ve yılların bilgi birikimi ve deneyimi göstermektedir ki EMDR yöntemi her türlü psikolojik sorun ve ilişki sorunlarının çözümünde son derece etkili ve hızlı sonuç verir. EMDR için psikoterapide teknolojinin ulaştığı son nokta demek son derece doğru bir tespit olur.

About Gülay Savaş

Check Also

Kraniosakral Uygulama

Kraniosakral uygulama ağrı ve fonksiyon bozukluklarını rahatlatmak ve tüm beden sağlığı ve performansını arttırmak için …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.